ΙΜΑΝΤ.ΑΥΛ.6-PK-915 915 K 6
Εναλλακτικά είδη: Array