ΣΕΤ ΦΟΥΣΚΑ ΚΡΕΜ.FIORINO/PANDA K150001
Εναλλακτικά είδη: DLTBR3029