ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Λαστιχένιος σύνδεσμος για φιλτροχοάνες. Διάμετρος 70mm.