ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Λαστιχένιος σύνδεσμος για φιλτροχοάνες (Μπλε). 60mm-70mm.